Czy chciałeś kiedykolwiek doradzić komuś zrobienie czegoś? Jeśli tak to masz dzisiaj okazję zrobić to poprawnie.

Możemy zrobić to na dwa sposoby. 

counsel sb to do sth – poradzić komuś zrobienie czegoś

Na przykład powiemy: I counsel you to buy from me gold – Radzę Ci kupić złoto ode mnie. Jaki skromny gość.

advise sb to do sth – radzić komuś, żeby coś zrobił;

I advise you to book your tickets soon – Radzę Ci zabukować bilet wkrótce.  

Jeśli chcesz zapamiętać te konstrukcje, aby nie tracić czasu i życia na czytanie tego artykułu,  zrób dwie rzeczy:  używaj tych wyrażeń oraz skorzystać z fiszek. 

Szybkiej nauki

Kamil Kuczyński